https://akademiaruchu.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/góry-izerskie_II-turnus.jpg

Ashtanga Yoga z Beatą Darowską w Górach Izerskich 23-29/08/2020

by Autor

ENGLISH VERSION BELOW

Wakacje z jogą w Górach Izerskich/Świeradów Zdrój/Biorezydencja 23-29/08/2020

Spędź wakacyjny tydzień w towarzystwie jogi i Beaty Darowskiej wśród magicznych i malowniczych Gór Izerskich!

Letni wyjazd jogowy to świetna okazja do pogłębienia własnej praktyki Ashtangi jogi i spędzenia przyjemnego i aktywnego czasu w pięknych Górach Izerskich, z dala od zgiełku miasta i szybkiego tempa życia, wśród świeżego powietrza, dzikiej natury i odprężającej aury miejscowości uzdrowiskowej.

Dzięki temu wyjątkowemu połączeniu, nie tylko głęboko się zrelaksujesz, ale też zregenerujesz swoje ciało i umysł na wiele miesięcy. To szansa, by pod okiem doświadczonej nauczycielki Beaty Darowskiej poznać tajniki asan dynamicznej Ashtangi jogi, a w czasie wolnym cieszyć się urokami lata w górach.

Joga będzie prowadzona na poziomie dostosowanym do każdego ucznia, dlatego zapraszamy wszystkich niezależnie od poziomu zaawansowania.

Obiekt w którym mieszkamy mieści się na przedmieściach Świeradowa-Zdroju – malowniczej miejscowości uzdrowiskowej.

Sam budynek Biorezydencji to stara, bardzo klimatyczna poniemiecka posiadłość, gruntownie wyremontowana z dbałością o najmniejszy detal. Posiada przestronne apartamenty z drewnianymi meblami i podłogami, bez zakłócających spokój telewizorów i innych mediów. Każdy z własną łazienką oraz większość z aneksem kuchennym. Obiekt dysponuje specjalnie do tego celu stworzoną dużą salą do jogi o drewnianej podłodze.
Wyżywienie prowadzone jest w duchu slow food. Pyszne wegetariańskie i wegańskie potrawy, skomponowane ze starannie wyselekcjonowanych, nieprzetworzonych, ekologicznych oraz regionalnych produktów, ucieszą każdego fana prozdrowotnej kuchni.

https://biorezydencja.pl
https://pl-pl.facebook.com/BioRezydencja

Świeradów-Zdrój i położone nieopodal Góry Izerskie to ciekawa okolica wypoczynkowa, idealna na wakacje w górach. Wśród miejscowych atrakcji na pewno należy wymienić:

Dom Zdrojowy i położony przy nim Park Zdrojowy – te dwa duże zabytkowe budynki z 1899 roku, pełniące
teraz funkcję hotelu i spa to przepiękny obiekt architektoniczny, posiadający najdłuższą na Dolnym Śląsku modrzewiową Halę Spacerową, łączącą oba budynki. Tam też jest Pijalnia Wód, w której można napić się wody zdrojowej z tutejszych gruntów. W piwnicach Domu Zdrojowego znajduje się Muzeum Górnictwa
Uzdrowiskowego, w których można dowiedzieć się o historii uzdrowiska i lokalnych źródłach wody. Spacer po Parku Zdrojowym to doskonała okazja na odprężenie, wyciszenie i odpoczynek wśród zieleni, ciszy i spokoju.

Kolej gondolową – zawozi prosto na sam szczyt najwyższego w Górach Izerskich Stogu Izerskiego. Stamtąd maluje się przepiękny krajobraz, który można podziwiać bez przerwy. Będzie prawdziwą gratką dla turystów spragnionych górskich widoków oraz fanów rowerowych zjazdów po wymagających górskich trasach.

Liczne szlaki turystyczne – obowiązkowo dla wszystkich aktywnych fanów wycieczek pieszych i odpoczynku wśród natury! Bobrowe Skały, Sępia Góra, Wysoki Kamień czy Zajęcznik to tylko niektóre z punktów, które można odwiedzić przy okazji pieszych wędrówek. Każdy znajdzie coś dla siebie: każdy ze szlaków posiada różne długości i stopnie trudności, w których odnajdą się zarówno zwolennicy lekkich 2-godzinnych spacerów, jak i miłośnicy dłuższych, czasami całodniowych, wymagających tras górskich.

Single Track – specjalnie zaprojektowane ścieżki rowerowe o łącznej długości 80 km i o czterech stopniach trudności, zadowolą każdego nawet najbardziej wymagającego rowerzystę. Trasy położone są w północnej części Gór Izerskich, na zboczach szczytu Smrek i jego sąsiednich grzbietów. Po drodze doświadczy się cudownych widoków leśnych oraz górskich.

ASHTANGA JOGA to opracowana w latach 40. XX wieku w Indiach dynamiczna odmiana Hatha Yogi. Istotą tej praktyki jest synchronizacja oddechu z ruchem podczas wykonywania konkretnej sekwencji pozycji – asan. To najbardziej wszechstronny trening, więc doskonały dla osób, które oczekują wyzwań fizycznych dla swoich mięśni. Efektem praktykowania Ashtanga Jogi jest oczyszczone i uzdrowione silne ciało o dobrej kondycji oraz pięknej sylwetce. Ashtanga Joga to medytacja w ruchu.

Prowadzi Beata Darowska
Beata praktykuje Ashtanga jogę od kilkunastu lat. Doświadczona nauczycielka, uczennica Johna Scotta, od wielu lat asystuje mu na jego warsztatach i kursach w wielu krajach na świecie. Obecnie jest certyfikowanym przez niego nauczycielem na poziomie RYT 500. Beata uczy na co dzień Ashtangi Jogi w Akademii Ruchu we Wrocławiu. Kształci nowych nauczycieli Ashtangi Vinyasy Jogi na poziomie RYT 200. Jest stale zapraszana do prowadzenia warsztatów i kursów w Polsce i za granicą.

Daty: 23-29.08.2020

Cena promocyjna: do 31.03.2020 – 1700zł
Cena regularna: 1850zł*

*dodatkowo na miejscu przy zakwaterowaniu pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości 4zł/dobę (nie jest ona wliczona w cenę wyjazdu)

Zapisy przez formularz: http://akademiaruchu.com.pl/strefa-klienta/

 

ENGLISH VERSION:

Spend a week of your holiday with yoga and Beata Darowska among magical and marvelous Jizera Mountains!

A summer trip with yoga is a great opportunity to deepen your own practice of Ashtanga Yoga and spend pleasant and active time in beautiful Jizera Mountains, far from the bustle of the city and fast pace of life, around fresh air, wild nature and relaxing aura of this spa town.

Thanks to this unique combination, you will not only relax deeply, but also regenerate your body and mind for a long time. It’s a chance to learn the secrets of asanas in Ashtanga Vinyasa  Yoga under the guidance of an experienced teacher Beata Darowska and enjoy the charms of summer in the mountains in your spare time.

Yoga will be taught at a level adapted to each student, that is why we invite everyone, regardless of their level of experience.

The property, where we reside is located in the suburbs of Świeradów-Zdrój  lovely spa town.

The building of the Biorezydencja is very old, atmospheric  property, thoroughly renovated with attention to every detail. It has spacious apartments with wooden furniture and floors, without distracting TV sets and other media. Each with its own bathroom and most of them with a kichenette. The object has a specially created large yoga hall with wooden floor. Meals are prepared in the spirit of slow food. Delicious vegetarian dishes, composed of carefully selected, unprocessed, ecological and regional products, will please every fan of healthy cuisine.

https://biorezydencja.pl

https://pl-pl.facebook.com/BioRezydencja

Świeradów-Zdrój and the nearby Jizera Mountains are an interesting recreational area, ideal for holidays in the mountains. Some of the local attractions are really worth mentioning:

The Zdrojowy House and the Zdrojowy Park located next to it  these two large antique buildings from 1899, now existing as a hotel and spa, are a beautiful architectual property with the longest larch Walking Hall in Lower Silesia, connecting both buildings. There is also the Pump Room, where you can drink purified water from the local grounds. In the basement of the Spa House there is a Museum of Spa Mining in which you can learn about the spa’s history and local water sources. A walk in the Zdrojowy Park is a great opportunity to unwind, calm down and rest among the greenery, silence and peace.

Gondola Lift  takes you straight to the top of the highest Stog in the Jizera Mountains. From there, you can see a beautiful landscape that can be admired without any interruptions. It will be a real treat for tourists wishing for mountain views and fans of bicycle downhill rides on demanding mountain routes.
Numerous hiking routes  obligatory for all active walking tour fans and those who love rest among nature!
Beaver Rocks, Sępia Mountain, High Stone or Zajęcznik are just some of the places you can visit during trekking. Everyone will find something for themselves: each of the routes have different lengths and difficulty levels in which preferers of light 2-hour walks will find something for themselves as well as lovers of longer, sometimes all-day, demanding mountain routes.

Single Track  specially designed bicycle paths with a total length of 80km and four levels of difficulty. They will satisfy even the most demanding biker. The routes are located in the nothern part of Jizera Mountains, on the slopes of the Smrek summit and its neighboring ridges. Along the way you’ll experience wonderful forest and mountain views.

ASHTANGA YOGA, developed in the 1940s in India is a dynamic form of Hatha Yoga. |The essence of this practice is to synchronize breathing with movement during exercise specific sequence of positions  asanas. This is the most comprehensive training, so perfect for people who expect physical challenges for their muscles. The effect of practicing Ashtanga Yoga is purified, healed and strong body with a good condition and beautiful silhouette. Ashtanga Yoga is meditation in motion.

Run by Beata Darowska
Beata has been practising Ashtanga Yoga for several years. An experienced teacher, John Scott’s student, for many years assisting him at his workshops and courses in many countries around the 
world. She is currently a certified teacher at RYT 500 level. She also educates new Ashtanga Vinyasa Yoga teachers at RYT 200 level. Beata is constantly invited to run workshops and courses in Poland and abroad.

Date: 23-29.08.2020
Price: until 31.03.2020 – 1700zł
Regular price: 1850zł*

* in addition, a resort fee of 4zł/day is charged on site (it is not included in the regular price)

Registration via : http://akademiaruchu.com.pl/strefa-klienta/

AutorAshtanga Yoga z Beatą Darowską w Górach Izerskich 23-29/08/2020