https://akademiaruchu.com.pl/wp-content/uploads/2016/10/Logo_RYS-500.jpg

KURS NAUCZYCIELSKI ASHTANGA YOGA I VINYASA

by Autor

KURS NAUCZYCIELSKI ASHTANGA YOGA I VINYASA

Termin: 29.07 – 7.08.2011. Prowadzi Basia Lipska.

 • Oferowany przez Basię Lipską ze studio jogi MysoreOslo

  wersja angielska: 

  GŁÓWNY INSTRUKTOR I DYREKTOR: Basia Lipska.

  E-RYT 500, KPJAYI Authorized level II,

  Dyrektor MysoreOslo (RYS).

  Więcej o Basi: www.basiajlipska.com, www.mysoreoslo.no

  Terminy:

  • Część I (200 godzin) 4200 PLN:

  29 lipca – 7 sierpnia 2011, Wrocław, Polska.
  Miejsce: Akademia Ruchu, ul. Ruska 47 – 48a,  www.akademiaruchu.com.pl
  Szkoła wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.02/00110/2010.

  3, 4 września 2011 Warszawa, Polska.
  Miejsce: zostanie ogłoszone

  Rejestracja na część I: formularz

  • Cześć II (300 godzin) 3000 PLN:

  Październik 2011 – marzec 2012 (dokładne terminy zostaną podane)

  Miejsce: miejsca zostaną podane w późniejszym terminie

  Rejestracja na część II : basiajlipska@gmail.com

  Koszt całkowity (część I i II) : 7200 PLN

  Może być płacony w dwóch ratach:

  • Część I należy opłacić przed 1 czerwca 2011 (bez możliwości zwrotu)

  4200zł na konto:

  Wpłaty proszę kierować na konto:

  Beata Darowska
  ul. Starogajowa 16
  54-047 Wrocław

  BZ WBK 56 1090 1522 0000 0000 5216 5942 , tytuł przelewu: kurs nauczycielski ashtanga yoga

  • Część II należy opłacić przed 1 października 2011 (bez możliwości zwrotu)

  CERTYFIKAT: Po pomyślnym ukończeniu części I i II

  Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału wydany przez MysoreOslo Yoga Studio które jest zarejestrowaną szkołą jogi (Registered Yoga School) w

  Yoga Alliance, USA. Uprawnia to do zarejestrowania się (poprzez Internet) w Yoga Alliance jako zarejestrowany nauczyciel jogi (Registered Yoga Teacher RYT), co jest paszportem do nauczania jogi na całym świecie – wnioski dostępne są online na www.yogaalliance.org.

  Oferowany kurs nauczycielski jogi ashtanga i vinyasa może być pierwszym krokiem dla praktykujących aby zostać certyfikowanym nauczycielem jogi. Jego celem jest lepsze zrozumienie systemu vinyasa, który początkowo pojawił się w systemie Ashtanga Yoga nauczanym przez K. Pattabhi Joisa z Instytutu KPJAYI w Mysore w Indiach. Będzie szansą na sprawdzenie ustawienia i prawidłowości wykonania pozycji (asan) w dynamicznej/ruchowej strukturze z wyjaśnieniem bezpiecznego nauczania, korzyści, środków ostrożności, modyfikacji jak również sztuki zrozumienia i stosowania sekwencji vinyas. Przedstawione zostaną podstawowe koncepcje anatomii i fizjologii, technik oczyszczania (kriyas), praktyk oddechowych (pranayama), koncentracji (dharana), medytacji wraz z ich praktyką, oraz koncepcje filozofii jogi i jej wartości uniwersalne rozumiane we wszystkich kulturach. Uczestnicy zostaną przeszkoleni jak uczyć i praktykować serię podstawową oraz serię pośrednią ashtangi w sposób w jaki nauczanie w KPJAYI jest kontynuowane przez Sharatha Rangaswamy. Studenci poznają techniki korekt manualnych wykorzystywane w tradycji Mysore, jak również dodatkowe techniki wzmacniające siłę. Następnie przeanalizujemy i porównamy różnice nowej prowadzonej sekwencji vinyasy, która powstała w oparciu o praktykę własną ashtangi w stylu Mysore. W czasie kursu będzie się można dowiedzieć jak zwalczyć tremę, budować własną pewność siebie i pozyskiwać zaufanie uczniów oraz poznać porady i wskazówki, które zwiększą popularność zajęć i zapewnią lojalność uczestników.

  WYMAGANIA:

  Kurs jest przeznaczony dla:

  • uczestników mających cechy przywódcze, motywację i pozytywne myślenie.
  • uczestników z doświadczenie w praktyce dynamicznego stylu jogi (ashtanga, vinyasa, zaawansowanej hatha-jogi, itp.) i posiadają trochę doświadczenia w nauczaniu szukają możliwości rozwoju zarówno praktyki jak i stylu nauczania.
  • Uczestnicy, którzy ukończyli dwustu godzinny kurs dyplomowanego nauczyciela jogi lub odpowiednik* i chcą uzyskać RYT 500.
  • Studentów jogi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o jodze, a nie zamierzają zostać nauczycielami. Po ukończeniu kursu będą wiedzieć jak efektywnie wykonywać praktykę własną w domu lub na zajęciach w stylu Mysore w dowolnym miejscu na świecie.

   Uwaga: studenci, którzy ukończyli kurs nauczycielski ashtangi z Basią przedrukiem 2011 mogą ubiegać się o status RYT. W tym celu należy wypełnić wniosek dla absolwentów niezarejestrowanej szkoły (Graduate of a Non-Registered School), który można znaleźć na www.yogaalliance.org.

  CZĘŚĆ I (200 godzin):

  • Teoria i podstawy nauczania (100 godzin): 29.07-7.08.2011.
  • Dokumentacja (?) praktyki nauczania lub asystowania (48hrs) : Aug 8 – Sept 2 2011
  • Ocena praktyki i nauczania cześć I (6 godzin): 3-09-2011.
  • Praca pisemna (46 godzin): należy dostarczyć do 30-11-2011

  CZĘŚĆ II (300 godzin)

  • Metodyka nauczania (118 godzin): w formie warsztatów weekendowych od października 2011 do marca 2012.
  • Dokumentacja  praktyki własnej/szkolenia osobistego (100 godzin): wrzesień..grudzień 2011
  • Dokumentacja  praktyki nauczania lub asystowania (42 godzin): wrzesień2011..marzec 2012
  • Ocena praktyki i nauczania cześć II (6 godzin): grudzień 2011
  • Praca pisemna/prezentacja (34 godziny): należy dostarczyć do 30-02-2011

  (Aby uzyskać bardziej szczegółowy plan kursu należy napisać do Basi – basiajlipska@gmail.com.)


AutorKURS NAUCZYCIELSKI ASHTANGA YOGA I VINYASA