https://akademiaruchu.com.pl/wp-content/uploads/2017/07/STU2-copy.jpg

Warsztaty z anatomii jogi ze Stu Girlingiem – 9-10/09/2017

by Autor

Warsztaty z anatomii jogi ze Stu Girlingiem – 9-10/09/2017

Zapraszamy na warsztaty z anatomii jogi ze Stu Girlingiem – w dwóch odsłonach.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich bez względu na poziom zaawansowania czy styl praktykowanej jogi. Dzięki warsztatom każdy z uczestników – praktykant jogi czy nauczyciel – odkryje mięśnie i obszary w swoim ciele, których napięcie przeszkadza w wykonywaniu zamierzonych pozycji oraz dowie się, jak sobie z nimi radzić.

Warsztaty: Anatomia bioder
Podczas tych warsztatów uczestnicy skupią się na indywidualnych różnicach w konstrukcji stawu biodrowego, mięśniach wokół stawu oraz jak wpływają one na ruch bioder w poszczególnych kierunkach. Należy zwrócić uwagę, że wiele pozycji w jodze zależy od stopnia ruchu stawu biodrowego i czasem trudno jest dokładnie określić, co powstrzymuje nas przed osiągnięciem zamierzonej pozycji oraz zwiększenia zakresu ruchu ciała. W czasie warsztatów zostaną również omówione pozycje w jodze, które związane są ze skłonami w przód.
Pozycje typowo używane do omawiania powyższych zagadnień to: Baddha Konasana, Upavishta Konasana , Paschimottanasana, Agnis Tadasana i odmiany pozycji Virasana.

Warsztaty: Anatomia ramion
W czasie warsztatów uczestnicy zbadają obręcz barkową i staw barkowy. Omówione zostaną problemy, które wpływają na zasięg ruchu stawu barkowego. Są nimi m.in.: nawyki związane z postawą ciała czy też ból pojawiający się przy wykonywaniu specyficznych ruchów w jodze. Rozważymy powszechnie występujące ograniczenia w tych obszarach ciała oraz, sposoby pracowania nad nimi w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko powtarzania się problemów oraz urazów.
Pozycje typowo używane do omawiania powyższych zagadnień to: pozycje balansowe na rękach i ramionach, Adho Mukha Svanasana, Paschim Namaskarasana, łączenie rąk w takich pozycjach jak: Marichyasana i Supta Kurmasana

Program każdego z warsztatów obejmuje:
1,5h – Praktyka Mysore
3h – Warsztaty z anatomii

Harmonogram:
Sobota (9.09.17)
8:30 – 10:00 – Mysore – Stu Girling i Beata Darowska
12:00 – 15:00 – Warsztaty – Stu Girling
Niedziela (10.09.17)
8:30 – 10:00 – Mysore – Stu Girling i Beata Darowska
12:00 – 15:00 – Warsztaty – Stu Girling

Cena: 440zł
Promocja: wpłata całości do końca marca – 400zł!
Zapisy przez formularz: http://akademiaruchu.com.pl/strefa-klienta/

Stu Girling –  praktykuje jogę od 15 lat, a naucza od 7 lat. Prowadzi kursy nauczycielskie z jogi oraz podróżuje po świecie z warsztatami. Zdobył z wyróżnieniem licencjat z Nauk o Zdrowiu oraz od ponad 10 lat oferuje Therapeutic Bodywork osobom praktykującym jogę. W swojej filozofii uznaje, że wiedza nie ma żadnej wartości dopóki nie zrozumiemy jak jej użyć i nie znajdziemy dla niej zastosowania. W swoich warsztatach skupia się na tym indywidualnych aspektach, na zrozumieniu własnych ograniczeń oraz na tym, jak unikać urazów i zachowywać równowagę. W czasie warsztatów, Stu bawi się i eksperymentuje, cały czas podkreślając wagę nauki ogólnych zasad bez skupiania się na szczegółach.

Beata Darowska – Od wielu lat zainteresowana kulturą Dalekiego Wschodu. Kurs nauczycielski ukończyła m.in. u Johna Scotta, jednego z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych nauczycieli. Regularnie uczestniczy i asystuje w jego warsztatach, podwyższając swoje nauczycielskie kwalifikacje. Prowadzi stałe zajęcia we Wrocławiu, organizuje warsztaty w całej Polsce oraz wraz z Basią Lipską szkoli nowych nauczycieli Ashtangi Vinyasy jogi.

English

The workshops are suitable for all styles of yoga because rather that looking at specific alignment that might relate to one style or the other I take the route of exploring what might stop you achieving a desired alignment. All level of student is catered for by providing the information in multiple layers and allowing students to practically explore at their own level.

Hips Workshop
Looks at the construction of the hip joint and how individuals may differ, the muscles around the joint and how they will influence movements in certain directions. So many yoga postures involve a certain degree of freedom in the hips and sometimes it can be hard to determine what is stopping us reaching our desired position. Practical exploration of groups of postures under the headings of forward folding, hip rotations and hip ab/adductions will allow students to discover where they need to focus their attention and how to effectively work on increasing the ranges of motion. Postures commonly used for exploration include,Baddha Konasana, Upavishta Konasana , Paschimottanasana, Agnis Tadasana and Virasana variations.

Shoulders Workshop
Here we examine the shoulder girdle and shoulder joint, issues that influence range of motion and the potential for injury. Quite a few practitioners experience either restricted range of motion at this joint due to postural patterns, or pain during specific movements in yoga. We will consider common restrictions and how to work on them as well as alignment cues to find more comfort and help minimise the risk of repetitive strain issues. There will also be discussion and practical implementation of shoulder related postures such as, arm balances, Adho Mukha Svanasana, Paschim Namaskarasana, Marichyasana, Supta Kurmasana.

Workshop includes:
1,5h – Ashtanga Joga Mysore
3h – Workshop

Schedule:
Saturday (9.09.2017):
8:30 – 10:00 – Mysore
12:00 – 15:00 – Workshop
Sunday (10.09.2017):
8:30 – 10:00 – Mysore
12:00 – 15:00 – Workshop

Cost: 440zł
Until 31.03.2017 – 400zł
Sign up: http://akademiaruchu.com.pl/strefa-klienta/

Stu Girling – Stu has been teaching yoga related anatomy for the last 7 years both on teacher trainings and international workshops. He has been practicing yoga for 15 years, has a BSc Hons in Health Studies and for the last 10 years has been offering Therapeutic Bodywork exclusively for yoga practitioners. The underlying philosophy that guides what he shares is that knowledge is of no value unless we can understand how to use it and have use for it. With this in mind the workshops he offers focus on: what makes us individual, how can we understand our limitations and restrictions and how can we avoid injury and create balance. Stuart endeavours to bring as much fun and practical experimentation into every workshop and emphasises the importance of getting to grips with the concepts rather that getting bogged down in the detail.

AutorWarsztaty z anatomii jogi ze Stu Girlingiem – 9-10/09/2017