https://akademiaruchu.com.pl/wp-content/uploads/2016/10/sjoman-foto.jpg

WYKŁAD ORAZ PRAKTYKA ASAN PROWADZONE PRZEZ DR NORMANA E. SJOMANA.

by Autor

WYKŁAD ORAZ PRAKTYKA ASAN PROWADZONE PRZEZ DR NORMANA E. SJOMANA.

Dr Norman E. Sjoman – niezwykły nauczyciel jogi we Wrocławiu.

Termin: 17.02.2015 r.

Godzina: 13:00-16:00.

Wyklady na temat zwiazku 'ruchu’ i świadomości, widziane przez praktykę Asan (pozycji) w jodze oraz praktyka podstawowych pozycji jogi (Asana) prowadzone przez dr Sjomana.

Termin: 17.02.2015 r.

Godzina: 13:00-16:00.

Wyklady na temat zwiazku 'ruchu’ i świadomości, widziane przez praktykę Asan (pozycji) w jodze oraz praktyka podstawowych pozycji jogi (Asana) prowadzone przez dr Sjomana.

Dr Normana E. Sjoman – praktyk i dogłębny badacz jogi i jej tekstów oraz Sanskrytu od ponad 40 lat. Doktor Sanskrytu w stopniu Sahitya (tradycyjny stopień indyjskiego Pandity) i doktor honoris causa w jodze Japońskiego Stowarzyszenia Jogi. Jest autorem między innymi książek „Tradycja Jogi Mysore Palace ”, „Wprowadzenie do muzyki południowoindyjskiej”, „Yoga Touchstone“ i niedawno wydanej „ Yogasutracintamani”. Również redaktor południowoindyjskiego Traktatatu Kama Sastra jak również autor wielu publikacji na temat Patańdżalego, tematów związanych z jogą i sztuką – zarówno indyjską jak i zachodnią. W latach 1970-1978 był studentem B K S Iyengara. Uczył jogi na całym świecie.

 

„Świadomość”- wykład ten odnosi się do kluczowych elementów jogi, w tym różnych szkół

jogi, jak również innych dyscyplin duchowych, z których każda postuluje

odmienne cele. Zbieżnym elementem tych dążeń jest świadomość.

Zrozumienie tego pozwala nam łączyć starożytne teksty ze współczesnymi

badaniami nad świadomością i mózgiem.

 

Consciousness

This lecture refers to the core element of yoga and the various

schools of yoga as well as other spiritual disciplines all of which

postulate distinct goals.  The confluence of these aims is consciousness

and the understanding of this allows us to link up these ancient texts

with contemporary research on the consciousness and the brain

 

Cena: 30zł

AutorWYKŁAD ORAZ PRAKTYKA ASAN PROWADZONE PRZEZ DR NORMANA E. SJOMANA.