https://akademiaruchu.com.pl/wp-content/uploads/2017/11/manjunew4.png

TTC Ashtanga joga II seria z Manju P. Jois – 20-25/03/2018

by Autor

TTC Ashtanga joga II seria z Manju P. Jois – 20-25/03/2018

Serdecznie zapraszamy na kurs nauczycielski Ashtanga joga II seria z Manju P. Joisem.

W ramach kursu nauczycielskiego Manju Patthabi Jois omówi pozycje II serii ashtangi jogi (Nadi Shodana – oczyszczanie systemu nerwowego), wprowadzi elementy Pranajamy (oddychanie) i Mantry Shanti (wedyjskie mantry pokoju). Przedstawi tradycyjny sposób liczenia Vinyas i nauczy poprawnej wymowy sanskryckich nazw asan oraz Mantr Otwarcia i Zamknięcia.
Wymagania:
– Regularna praktyka II Serii – praktykujący w stylu Mysore powinni wykazać się znajomością sekwencji asan z II serii.
– Zaangażowanie w praktykę Ashtanga Jogi (kurs nauczycielski nie jest inspiracją dla innych typów praktyki jogi. Należy okazać zaangażowanie i pełne zrozumienie filozofii Ashtanga Jogi).

Data: 20-25.03.2018
Wtorek – Niedziela: 10:00 – 15:00

Program:
10:00-11:30 – Ashtanga Joga Mysore
11:30 – 12:30 – przerwa
12:30 – 15:00 – Warsztaty i dyskusja

Kurs rozpoczniemy od praktyki Mysore w stylu tradycyjnym, z indywidualną pomocą i korekcją Manju P. Joisa i jego asystentki Beaty Darowskiej. Po przerwie, nastąpi nauka i praktyka korekt, rozliczenie Vinyas, Nadi Shodhana Pranayama, Wedyjskie Mantry Pokoju. Na koniec przewidujemy dyskusję, będzie również możliwość zadawania pytań.

W czasie zajęć, Manju dokładnie i szczegółowo omówi wykonanie każdej asany z II Serii oraz nauczy bezpiecznych korekt, które pozwolą uczestnikom efektywnie pomagać swoim uczniom w każdej pozycji.

Jak mówi Manju: „Jeśli praktykujesz wyłącznie pozycje, to doświadczasz ich terapeutycznego działania, ale nie osiągasz wszystkich korzyści płynących z praktykowania jogi. Zależy mi na tym, aby skupić się na pozostałych aspektach, zgodnie ze starą tradycją, a nie wyłącznie nauczać asan”.

Manju Jois, najstarszy syn K. Pattabhi Jois, to uznany na całym świecie, największy autorytet Ashtangi. Rozpoczął praktykę jogi w wieku 7 lat, w wieku 15 lat nauczał już innych – obecnie prowadzi zajęcia na całym świecie już od 45 lat. Jest zaszczycony, że może prowadzić tych wszystkich, którzy chcą skorzystać i uczyć się z jej pradawnych praktyk. Manju znany jest ze swoich uzdrawiających dłoni oraz dokładnych korekt.

Cena: 750 Euro

Wpłata kwoty – 150 E – rezerwuje miejsce na liście uczestników kursu. Nie ulega ona zwrotowi.
Zapisy: http://akademiaruchu.com.pl/strefa-klienta/

English
During TTC Manju will introduce the components of the Ashtanga Secondary Series (Nadi Shodhana – nerve cleansing), Pranayamas (breathing) and the Shanti Mantras (Vedic peace chants). Manju will also introduce the traditional Vinyasa Count and teach correct Sanskrit pronunciation of the asanas and Opening and Closing Chants.

Requirements
– Regular practice of the Intermediate Series – In Mysore Class you need to remember the Second Series asana sequence.
– Be dedicated to Ashtanga Yoga Practice. (This TT is not inspiration to another type of yoga practice. You need to show dedication and fully understand the philosophy of Ashtanga Yoga.)

TTC will start with Mysore Class, in the traditional style, with individual help and adjustment from Manju P. Jois and his assistant Beata Darowska. After break, you will be introduced to Adjustment Training, Vinyasa Count, Nadi Shodhana Pranayama, Vedic Peace Chants, Q&A.

During TTC, Manju Jois will explore each asana of the Intermediate Series in depth and detail and teach his safe adjustment techniques so that Ashtanga Practitioners can confidently adjust and assist their students in each position.
As Manju says: „If you just do asana, it’s not good. It would be a great help, but you’re not getting the complete Ashtanga yoga message you are supposed to get. That’s why, in my workshops, I start teaching these things. I want to bring the old traditions back, not just asanas.”

Date: 20-25.03.2018
Price: 750 Euro
Tuesday till Sunday: 10am – 3pm

Timetable:
10:00-11:30 – Ashtanga Joga Mysore
11:30 – 12:30 – break
12:30 – 15:00 – Workshop, Q&A

To reserve your place a non refundable deposit of 150€ has to be made.
Sign up: http://akademiaruchu.com.pl/strefa-klienta/

AutorTTC Ashtanga joga II seria z Manju P. Jois – 20-25/03/2018